Bądź na bieżąco!

Otrzymuj bezpłatne wiadomości SMS z informacjami o:

Wydarzeniach ważnych dla mieszkańców
Utrudnieniach i awariach
Imprezach kulturalnych i sportowych
Działaniach na rzecz przedsiębiorców

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji z Miasta Zabrze z wykorzystaniem systemu powiadomień SMSAPI.

Od teraz źródłem lokalnych informacji może być Twój telefon.

Formularz rejestracyjny

Wypełnij poniższy formularz i wybierz interesujące Cię tematy

Chcę:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz podmiot przetwarzający dane osobowe na polecenie Administratora: tj. LINK Mobility, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, w celu związanym z wysyłaniem powiadomień (alertów) miasta za pomocą systemu o nazwie SMSapi, co w szczególności obejmuje: komunikaty o działaniach Miasta Zabrze, komunikaty dla przedsiębiorców, a ponadto w celu związanym z obsługą zgłoszeń w sytuacjach działań kryzysowych i promocyjnych miasta Zabrze. Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zostałam/-em poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania, jak również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto zostałem/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Wpisz kod weryfikacyjny, który został wysłany na Twój telefon!

Rejestracja zakończona.

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie. Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu.